Një vizitë në ambientet e provave të SHKASH “Xheladin Zeqiri”- Tetovë dhe një intervistë me koreografin Remzi Matoshi: