Biseda rasti me fermerë nga Saraji dhe shumë pamje nga tregu i Tetovës:

Tregu u Tetovës:

Bisedë me fermerin 80-vjeçar Zendel Bajrami nga Banjica e Poshtme e Gostivarit
Bisedë rasti me fermerin Ismailaki Ramadani nga Çellopeku i Tetovës