Bisedë me fermerin 80-vjeçar Zendel Bajrami nga Banjica e Poshtme e Gostivarit: