Këngë antologjike kurbeti në “Karnavalet ilire 2018” në Bozovcë të Tetovës