“Makedonsko devojçe” zgjoi Tetovën në ora 5 të mëngjesit të sotëm: