Në sektorin publik në Republikën e Maqedonisë janë të punësuar 140 000 administratorë, këtë e publikoi sot Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në Maqedoni, në raportin e saj për numrin e përgjithshëm të të punësuarve në sektorin publik në Maqedoni./tv21/