79 vite të shkuara, më 7 prill 1939 ushtria e Italisë Fashiste ndërmori sulmin pushtues në Shqipëri.

Për pak ditë i gjithë vendi u vendos nën kontrollin e Mbretërisë së Liktorit, teksa ekonomikisht ishte nënshtruar që më parë. Foto: AQSh.