Me plakun që i ka kaluar 25 vjet në stacionin e autobusit në Tetovë: