Një vizitë në Kopanicë të Tetovës dhe bashkëbisedim me banorët: