Plaku bëhet synet dhe pranon Islamin në prani të hoxhës: