SELA NË CLICKPLUS: PATRIOTIZËM NUK ËSHTË TË KEQPËRDORËSH FONDET PËR KULTURË