Me 26.04.1992, Parlamenti i Republikës së Maqedonisë i miratoi aktet themelore ligjore me të cilat u krijuan parakushtet për zbatimin e politikës monetare nga ana e BPM, si pushtet monetar i Republikës së Maqedonisë, transmeton Almakos.

26 vite nga themelimi i DENARIT të Maqedonisë.

26 vite nga pavarësia monetare e Republikës së Maqedonisë.