Sheremet Ademi nga Likovci i Skenderajt mjet të udhëtimit e ka biçikletën e tij. Ai thotë se biçikletën e nget që 45 vjet.

Një 74 vjeçar si Sheremet Ademi kanë zili për vitalitetin që ka shumë të rinj që shumë të rinj, me të po kalojnë mirë edhe fqinjët e fshatit.

Me biçikletë po thotë se bënë shumë kilometra dhe tani është bërë “Doktor i Shkencave”.
Ai tregon sekretin për shëndetin që gëzon. Thotë se për 45 vjet lëvizë me biçikletë.