Meka është më shumë se 4 mijë kilometra larg nga qyteti i Tetovës, por këtë rrugë të largët po e bëjnë dy tetovarë, Senad Idrizi dhe Amir Asllani, të cilët me biçikleta po shkojnë në haxh për herë të parë në jetën e tyre.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=256528744933182&id=153503205235737