Status në Facebook nga Lirim Alija, tekstshkrues, poet, përkthyes…

“Ali Ahmeti si Kaligula, njëri nga perandorët më të krisur romak. Edhe ai atëherë, si senator e caktoi kalin e vet..!”