Të nderuar qytetarë në mungesë të zyrave të përherëshme tatimore Drejtoria e të ardhurave publike (DAP) në ditët në vijim do të jetë më afër qytetarëve të Komunës së Haraçinës nëpërmjet të ashtuquajturave “Sportele tatimore mobile” të cilët do të jenë prezent para godinës së Komunës edhe atë me 21 dhjetor 2018 (e premte) nga ora 10:00 deri në ora 14:00 si dhe me 27 dhjetor 2018 (e enjte) nga ora 10:00 deri në ora 14:00.
Qytetarët dhe firmat mund t’i marrin të gjitha shërbimet dhe informacionet tatimore, t’i dërzojnë të gjitha llojet e fletëparaqitjeve tatimore, kërkesat etj. 
Shfrytëzoni shërbimet tatimore nëpërmjet “Sporteleve tatimore mobile”.

Me respekt,
Milikije Halimi, Kryetare e Komunës së Haraçinës.