PREJ 1 DERI 20 JANAR OBORRET E SHKOLLAVE NË GOSTIVAR TË HAPURA PËR QYTETARËT