Qytetarët nuk e dijnë kuptimin e flamurit të Kosovës: