Hysni Rexhaj, fermer në Kosovë, është rritës ujqësh. Ai ia ka vënë emrin “Trump” njërit prej katër ujqve të tij si shenjë mirënjohjeje për atë që Shtetet e Bashkuara kanë bërë për Kosovën.