GJURMËVE TË THESARIT POPULLOR!

THESAR I ÇMUAR NGA REKA E EPËRME

Qefli Ismaili dhe Emin Xhaferi – ”Ti si rri n’at kep”

DËGJIM TË KËNDSHËM!