Në nenin 4 paragrafi 1 të kushtetutës së RM shkruan:
(cit..)

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë kanë shtetësi të Republikës së Maqedonisë.

Sa për kujtesë në Ligjin për shtetësinë të vitit 1977 të RSM është shkruar ;
Për qytetarët e Republikës Socialiste të Maqedonisë EKZISTON SHTETËSIA e Republikës Socilaiste të Maqedonisë.

,,Shtetësia e RM,, dhe ,,shtetësia Maqedonase,, nuk janë njëjtë, kjo e dyta përzien diçka me kos, kjo është çështja !
( q.aliu )