Të gjithë mundoheni të këshilloheni për mirë në çdo fushë të jetës. Ja çfarë rregullash të trashëguara prej shekuj, sugjerojnë indianët që mund të na ndihmojë në jetë:

1. Në mëngjes lutuni
Çdo mëngjes, sipas intv.al duhet të falenderoni zotin për ditën që po ju fal. Jini mirënjohës!

2. Jini tolerant ndaj personave që ju mërzisin
Zemërimi dhe xhelozia vijnë nga shpirti i humbur. Mos u ndikoni nga ata, vazhdoni rrugën tuaj me mirësi.

4. Respektoni mikun
Miku i mirë, është një ndër gjërat më të mira që keni në jetë. Respektojeni dhe do ndiheni mirë.

5. Merruni me punët tuaja
Nuk duhet të analizoni jetën e të tjerëve, pasi do bëheni të padobishëm.

6. Respektoni mendimin e tjerëve
Asnjëherë, sipas intv.al mos e ndërpritni tjetrin kur flet. Jepini të drejtën të shpreh mendimin e tij.

7. Fëmijët janë e ardhmja
Jepni dashuri fëmijëve dhe rritini në mënyrën më të mirë. Ata janë e ardhmja e vendit ku jetoni.